topbar

Rakennusluvallisessa hankkeessa tarvittavat vastuulliset tehtävät

Rakentamaan ryhtyvä vastaa kaikilta osin hankkeen läpiviennistä ja riittävästä asiantuntemuksesta alla olevien tehtävien osalta. Meiltä saat esim. omakotitalon tai pientalon vastaavan työnjohtajan.


Pääsuunnittelija

Yleensä kohteen arkkitehti vastaa eri suunnitelmien oikeellisuudesta ja yhteensovittamisesta.
Pääsuunnittelijan vastuut ja tehtävät on määritetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2.

Vastaava työnjohtaja                

vastaa rakentamisesta suunnitelmien mukaisesti ja huolehtii ko. tarkastuksien oikea-aikaisesta tekemisestä. Rakennustyömaan vastaavan työnjohtajan vastuut ja tehtävät on määritetty Suoman rakentamismääräyskokoelman osassa A1.

Arkkitehtisuunnittelu                

luo asiakkaan toiveiden mukaiset suunnitelmat olemassa olevien määräyksien ja asetuksien mukaisesti.

Rakennussuunnittelu

luo arkkitehtisuunnitelman mukaiset rakenteet, jotka täyttävät tarvittavat lujuus- ja kantavuusominaisuudet.

KVV- työnjohtaja      

vastaa vesi-, lämmitys- ja ilmanvaihtotekniikan suunnitelmien mukaisesta rakentamisesta ja ko. tarkastuksien oikea-aikaisesta tekemisestä.


Vastaava työnjohtaja valvoo, että työmaalla tehdään työt ko. rakentamista koskevien suunnitelmien ja määräysten mukaisesti. Vastaava työnjohtaja on yleensä osa-aikaisessa työsuhteessa eikä vastaa kokopäiväisesti työmaan turvallisuudesta. Työmaan turvallisuudesta vastaa rakentamaan ryhtyvä tai erikseen palkattu työturvallisuuskoordinaattori.

Luvanvaraisessa rakennustyössä tulee olla mukana rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan työt alkavatkin, kun rakennuslupa on myönnetty ja ko. sopimus on allekirjoitettu. Saat meiltä ammattitaitoisen vastaavan työnjohtajan kaikkeen rakentamiseen, on suunnitelmissasi sitten omakotitalo, rivitalo tai vaikka varastorakennus.

Vastaava työnjohtaja pitää huolen, että työmaalla noudatetaan kohteelle tehtyä suunnitelmaa sekä rakentamista koskevia määräyksiä ja että tarvittavat katselmukset ja tarkastukset tulevat pidetyiksi oikea-aikaisesti.

Vastaava työnjohtaja voi myös arvioida urakoitsijan maksuerien valmiuden, mikäli sopimuksella näin on sovittu.

Jokaisen kohteen vastaavan työnjohtajan toimen hoitamisesta tehdään kirjallinen sopimus, josta käy ilmi kaikki tehtävät, sovitut lisätehtävät, palkkiot ja veloitukset. Sopimus sisältää täysin ko. kunnan mukaiset tarkastukset, jotka ovat vastaavalle työnjohtajalle vastuutettu hoidettavaksi.

Sopimus noudattaa täysin kuluttajansuojalakia ja vastaavan työnjohtajan tehtävälistausta kyseisen kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävälistan mukaisesti.


Kumppaniyrityksien palvelut ovat käytössänne

Arkkitehtisuunnittelu

Pääsuunnittelijan vastuut ja tehtävät on määritetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2. Pääsuunnittelija vastaa kohteen eri suunnitelmien yhteensovittamisesta ja mahdollisten muutossuunnitelmien revisioittaisesta yhteensopivuudesta.

Jokaisen kohteen pääsuunnittelijan tehtävien hoitamisesta tehdään kirjallinen sopimus, josta käyvät ilmi kaikki palkkiot ja veloitukset. Sopimus noudattaa täysin kuluttajansuojalakia.

Arkkitehtisuunnittelu tehdään yhteistyökumppanimme toimesta, josta tehdään suoraan sopimus tilaajan kanssa.

Luonnossuunnitelmat

 1. Käydään yhdessä tontilla tutustumassa maastoon ja ympäristöön.
 2. Käydään yhdessä läpi asiakkaan toiveet ja tarpeet, sekä asemakaavamääräykset ym. lähtötiedot (maanpinnan korot).
 3. Lähtötietojen pohjalta suunnittelija tekee ehdotuksen, joka käydään läpi asiakkaan kanssa.
 4. Tehdään tarvittavat muutokset / lisäykset.
 5. Luonnossuunnitelmiin kuuluu:
  * asemapiirustus 1:200
  * pohjapiirustus 1:100
  * leikkauspiirustus 1:100
  * julkisivupiirustus 1:100
 6. Ehdotus esitellään rakennuslupakäsittelijälle / toimitetaan kommenteille LUPAPISTE.FI
 7. Suunnittelija / asiakas tilaa tarvittavat liitteet ja kartat rakennuttajan kustannuksella.

Pääsuunnitelmat / Rakennuslupapiirustukset

 1. Hyväksyttyjen ja yhdessä läpikäytyjen luonnosten pohjalta tehdään rakennuslupapiirustukset:
  * asemapiirustus 1:200
  * pohjapiirustus 1:100
  * leikkauspiirustus 1:100
  * julkisivupiirustus 1:100
  * tarvittaessa hormipiirustus 1:10 / 20
 2. Suunnittelija/asiakas täyttää rakennuslupakaavakkeet.
 3. Hankitaan tarvittavat liitteet ja kartat rakennuttajan kustannuksella.
 4. Suunnittelija toimittaa asiakkaalle kuvat ja lomakkeen naapurinlausuntoja varten.
 5. Ennen rakennuslupakuvien tulostamista suunnitelmat käydään yhdessä läpi.
 6. Suunnittelija/asiakas toimittaa rakennuslupa-aineiston ja -hakemuksen (LUPAPISTE.FI) lupakäsittelijälle.
 7. Kohteesta tehdään kahdesta neljään 3D-kuvaa asiakkaan haluamastaan kohdista (jos asiakas on valinnut 3D suunnittelun).

Piirustukset ja lupahakemukset tehdään yhteistyökumppanimme toimesta, josta tehdään suoraan sopimus tilaajan kanssa.

Työpiirustukset

Suunnittelija piirtää sovittaessa työpiirustukset, josta ilmenevät mitat, rakenteiden mitoitus ja pääkohdista yksityiskohtaiset tarkesuunnitelmat (detaljit) eri rakennekohdista, ja rakenteista.

Piirustukset tehdään yhteistyökumppanimme toimesta, josta tehdään suoraan sopimus tilaajan kanssa.

Rakennesuunnittelu

Suunnitelmat toteutetaan myös vain tarvittavin osin (valitut kohdt 1-7), mikäli kyseessä on jokin yleisesti hyväksytty valtakunnallinen materiaalitoimittajan materiaali ja suunnittelupaketti.

Yleisesti tarvittavat suunnitelmat:

 1. Perustussuunnitelmat, perustamistapa ja perustuksien alapuoliset rakenteet
 2. Sokkelisuunnitelma
 3. Salaoja- ja sadevesisuunnitelma
 4. Alapohjasuunnitelma
 5. Runkorakenteiden suunnitelma
 6. Vesikatto- ja tuentasuunnitelma
 7. Kattokannattajien lujuuslaskelma
 8. Leikkaussuunnitelma kahdesta sunnasta 2 kpl
 9. Detaljisuunnitelmat / lisätyötä

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta Hämeenlinna
Rakennusvalvonta Riihimäki
Rakennusvalvonta Janakkala
Rakennusvalvonta Hyvinkää
Rakennusvalvonta Nurmijärvi
Rakennusvalvonta Mäntsälä
Rakennusvalvonta Tuusula
Rakennusvalvonta Järvenpää
Rakennusvalvonta Vantaa
Rakennusvalvonta Helsinki
Rakennusvalvonta Sipoo